Centrum Mediacji

Mediacja – porozumienie zamiast rozstrzygnięcia

Z wykorzystaniem struktur sądu prowadzone są także postępowania mediacyjne. W przeciwieństwie do arbitrażu nie ma ona na celu władczego rozstrzygania o racjach stron, lecz pomoc w wypracowaniu przez nie kompromisu, zgodnie z zasadą „nikt nie przegrywa”. Jest ona tańsza od sądownictwa polubownego i jeżeli konflikt znajduje się jeszcze w fazie, w której strony są skłonne rozmawiać, widząc pole do porozumienia godna polecenia. Sąd Arbitrażowy przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy prowadzi listę stałych mediatorów, z których pomocy przy rozwiązywaniu konfliktu korzystać mogą wszyscy zainteresowani, którzy przed skierowaniem sprawy do wiążącego rozstrzygnięcia (czy to przez sąd polubowny, czy to powszechny), albo nawet w trakcie prowadzonego sporu chcą wykorzystać możliwości poszukiwania wzajemnych ustępstw z korzyścią dla obu zwaśnionych stron. Na wniosek stron ugodzie może być nadana przez Sąd Arbitrażowy forma wyroku.

            Centrum Mediacji przy Kujawsko- Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy oferuje pomoc w zakresie szeroko rozumianej mediacji, zarówno w prowadzeniu postępowań mediacyjnych, ale również działań edukacyjnych. Specjalizujemy się w dostarczaniu profesjonalnych usług mediacji, pomagając Klientom znaleźć satysfakcjonujące rozwiązania bez konieczności angażowania się w długotrwałe procesy sądowe.

 

            Mediacja jest to proces alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR), w którym strony konfliktu  spotykają się z niezależnym i neutralnym mediatorem, aby pomóc im znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie problemu. Mediator jest neutralny i nie ma uprawnień do podejmowania decyzji ani wydawania rozstrzygnięć. Jego rolą jest ułatwianie komunikacji, pomaganie stronom w zrozumieniu punktów widzenia drugiej strony oraz wspieranie w procesie negocjacji w celu osiągnięcia porozumienia.

 

            Proces mediacji jest poufny, co oznacza, że wszystkie informacje przekazywane podczas mediacji są poufne i nie mogą być ujawniane bez zgody stron. Mediacja może dotyczyć wszystkich spraw, w tym sporów rodzinnych, konfliktów w miejscu pracy, sporów handlowych, konfliktów sąsiedzkich, spraw karnych i wielu innych.

 

             Nasz cel to stworzenie bezpiecznej, wspierającej i neutralnej przestrzeni, w której strony mogą wyrazić swoje potrzeby, zrozumieć punkt widzenia drugiej strony i wspólnie opracować satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązanie.

 

            Dlaczego warto skorzystać z mediacji ?

 

1. Skuteczność: Mediacja często prowadzi do szybszego i bardziej satysfakcjonującego rozwiązania niż tradycyjne procesy sądowe.

 

2. Prywatność: W mediacji zachowujesz prywatność i kontrolę nad procesem, unikając publiczności i konieczności występowania przed sądem.

 

3. Oszczędność: Mediacja jest zazwyczaj tańsza niż proces sądowy, ponieważ eliminuje koszty związane z długotrwałym procesem sądowym.

 

4. Współpraca: W mediacji strony współpracują, aby znaleźć rozwiązanie, które spełni ich potrzeby.

 

5. Trwałość: Rozwiązania osiągnięte w mediacji często są trwalsze, ponieważ wynikają z porozumienia obu stron, co zmniejsza ryzyko ponownego konfliktu w przyszłości.

 

            Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Lista czynnych mediatorów Centrum Mediacji przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy

 

1. adw. Maciej Adamowicz – specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze

ul. Długa 62/2, 85-034 Bydgoszcz, tel. 608 267 029, mail: adwokat@maciejadamowicz.pl

 

2. adw. Ilona Batog - specjalizacje: prawo cywilne kontraktowe, nieruchomości, gospodarcze, bankowe,  rodzinne

ul. Gdańska 117/6, 85-022 Bydgoszcz, tel. 881 777 008, mail: kancelaria@legallibre.pl

 

3. adw. Magdalena Baturo-Wilk – specjalizacje: prawo rodzinne, cywilne, karne

ul. Nowy Rynek 5/10, 85-131 Bydgoszcz , tel.: 608 443 617, mail:kancelaria@adwokat-baturowilk.pl

 

4. adw. Beata Biernacik – specjalizacje: prawo cywilne, rodzinne

ul. Piotrowskiego 11/6, 85-098 Bydgoszcz, tel. 690 278 650, mail: kancelaria@adwokatbiernacik.pl

 

5. adw. Joanna Cabała-Labocha - specjalizacje: prawo rodzinne, cywilne

ul. Szeroka 1 lok. 109, 88-100 Inowrocław, tel. 664 064 111, mail: adwokat@cabala-labocha.pl

 

6. adw. Angelika Jędryka-Pihut – specjalizacje: prawo rodzinne, karne i nieletnich, cywilne, gospodarcze, pracy, konflikty rówieśnicze, szkolne i oświatowe

ul. ks. H. Mrossa 4C/1U, 86-032 Niemcz, tel. 502 686 789, mail: adwokat@kancelaria-niemcz.pl

 

7. apl. adw. Mikołaj Kaszak - specjalizacje: prawo cywilne, spadkowe, rodzinne, podatkowe, mediacje rówieśnicze, mediacje w sprawach o czyny karalne i demoralizację,

ul. Szeroka 5/9, 88-100 Inowrocław, tel. 724 126 808, mail: kaszakmikolaj@gmail.com

 

8. adw. Justyna Mazur -  specjalizacje: prawo karne, cywilne, rodzinne, gospodarcze

ul. Stary Rynek 3/1, 85-105 Bydgoszcz, tel. 605 536 517, mail: justyna@mazuradwokat.pl

 

9. adw. Joanna Ogrodowicz- specjalizacje: prawo cywilne, gospodarcze, spadkowe, rodzinne, odszkodowania

ul. Nowy Rynek 5 pok. 17, 85-131 Bydgoszcz, tel. 609 778 650, mail: joanna.ogrodowicz@wp.pl

 

10. adw. Karolina Wilamowska – specjalizacje: własność intelektualna, IT, procesy inwestycyjne, prawo gospodarcze,

ul. Szeroka 5/4, 88-100 Inowrocław, tel. 796 982 424, mail: karolina.wilamowska@wasp.com.pl

 

11. adw. Krzysztof Wilamowski - specjalizacje: prawo  cywilne, rodzinne , pracy, karne, gospodarcze, sprawy nieletnich

ul. Szeroka 5/4, 88-100 Inowrocław, tel. 606 744 015, mail: krzysztof.wilamowski@wasp.com.pl

 

      W dniu 24.04.2024 r. w Zespole Szkół nr 24 im. M. Rejewskiego odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna na temat mediacji rówieśniczych pt " Leksykon mediacji", w której czynnie wzięły udział mediatorki z naszego Centrum. Mecenas Karolina Wilamowska i mecenas Joanna Ogrodowicz mówiły na temat wdrażania mediacji rówieśniczych w szkole i mediacji rodzinnych. Serdecznie dziękujemy Koleżankom za zaangażowanie.

https://www.facebook.com/mediacje.zs24

 

 

Centrum Mediacji przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy

ul. Nowy Rynek 5

85-131 Bydgoszcz

tel. 52 373 01 44

mail: centrummediacji@ora.bydgoszcz.pl

 

   Prezes Centrum Mediacji przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy

   adw. Joanna Ogrodowicz

   mail: prezescentrummediacji@ora.bydgoszcz.pl 

 

 

 ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016