Centrum Mediacji

Mediacja – porozumienie zamiast rozstrzygnięcia

Z wykorzystaniem struktur sądu prowadzone są także postępowania mediacyjne. W przeciwieństwie do arbitrażu nie ma ona na celu władczego rozstrzygania o racjach stron, lecz pomoc w wypracowaniu przez nie kompromisu, zgodnie z zasadą „nikt nie przegrywa”. Jest ona tańsza od sądownictwa polubownego i jeżeli konflikt znajduje się jeszcze w fazie, w której strony są skłonne rozmawiać, widząc pole do porozumienia godna polecenia. Sąd Arbitrażowy przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy prowadzi listę stałych mediatorów, z których pomocy przy rozwiązywaniu konfliktu korzystać mogą wszyscy zainteresowani, którzy przed skierowaniem sprawy do wiążącego rozstrzygnięcia (czy to przez sąd polubowny, czy to powszechny), albo nawet w trakcie prowadzonego sporu chcą wykorzystać możliwości poszukiwania wzajemnych ustępstw z korzyścią dla obu zwaśnionych stron. Na wniosek stron ugodzie może być nadana przez Sąd Arbitrażowy forma wyroku.

      W dniu 24.04.2024 r. w Zespole Szkół nr 24 im. M. Rejewskiego odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna na temat mediacji rówieśniczych pt " Leksykon mediacji", w której czynnie wzięły udział mediatorki z naszego Centrum. Mecenas Karolina Wilamowska i mecenas Joanna Ogrodowicz mówiły na temat wdrażania mediacji rówieśniczych w szkole i mediacji rodzinnych. Serdecznie dziękujemy Koleżankom za zaangażowanie.

https://www.facebook.com/mediacje.zs24

 

 

 

 

Centrum Mediacji przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy

ul. Nowy Rynek 5

85-131 Bydgoszcz

tel. 52 373 01 44

mail: centrummediacji@ora.bydgoszcz.pl



ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016