Prawo pracy

Adwokaci naszej Izby świadczą pomoc prawną w zakresie prawa pracy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Zajmujemy się między innymi:

-   rozwiązywaniem sporów wynikających z interpretacji przepisów prawa pracy;

-   pomocą prawną w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy;

-   doradztwem prawnym oraz reprezentowaniem pracowników i pracodawców w sporach sądowych;

-   opiniowaniem wszelkich projektów umów oraz oświadczeń woli z zakresu prawa pracy;

-   reprezentacją związków zawodowych.
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016