Sprawy spadkowe

Adwokaci naszej Izby udzielają pomocy prawnej we wszelkich sprawach spadkowych, w tym:

-   związanych z tytułem powołania do spadku (testament, dziedziczenie ustawowe, zapis windykacyjny);

-   stwierdzeniem nabycia spadku;

-   w sprawach o dział spadku, czy zachowek;

-   doradztwem w kwestiach dotyczących przyjęcia bądź odrzucenia spadku;

-   reprezentowaniem w sprawach sądowych oraz postępowaniach mediacyjnych dotyczących kwestii spadkowych.ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016