Zawierasz umowę?


Adwokaci naszej Izby:

- służą wsparciem w projektowaniu umowy i negocjowaniu jej warunków;

- doradzą, w jakiej formie prawnej umowa powinna być zawarta;

- pomogą prawidłowo określić strony umowy;

- wyjaśnią, jakie skutki prawne niosą ze sobą niejednoznaczne lub niezrozumiałe zapisy umowy;

- zwrócą uwagę na niekorzystne dla Ciebie rozwiązania i niedozwolone klauzule umowne;

- zaproponują rozwiązania, które zabezpieczą Państwa interesy. ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016