Prawo dla przedsiębiorców

W ramach wsparcia sektora biznesu adwokaci naszej Izby świadczą kompleksowe wsparcie, począwszy od etapu planowania działalności gospodarczej, poprzez reprezentację w sprawach sądowych, mediacjach i negocjacjach, aż po wszelkiego rodzaju fuzje, przekształcenia oraz likwidacje.


W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zapewniamy:

- doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, administracyjnego, podatkowego i karnego skarbowego;
- opracowywanie projektów umów handlowych;
- windykację należności;
- doradztwo w zakresie sukcesji w przedsiębiorstwie;
- opracowywanie opinii prawnych oraz wniosków o interpretacje podatkowe;
- reprezentowanie przedsiębiorców przed wszelkimi instytucjami, sądami, Sądem Najwyższym;
- reprezentowanie w sprawach podatkowych oraz karnych skarbowych;
- opracowywanie projektów umów oraz statutów spółek prawa handlowego;
- rejestrację podmiotów gospodarczych w KRS oraz CEIDG;
- opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem spółek, t.j. projektów uchwał organów;
- doradztwo w zakresie przekształceń, podziałów, połączeń oraz likwidacji spółek;
- analizę stanu prawnego nieruchomości;
- obsługę prawną procesów inwestycyjnych;
- doradztwo w zakresie zamówień publicznych;
- reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą.ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016