Ubiegasz się o odszkodowanie?

Adwokatura od lat świadczy pomoc prawą osobom poszkodowanym wskutek różnego rodzaju zdarzeń wywołujących szkodę w aspekcie materialnym i niematerialnym, w tym:

-   błędów medycznych;

-   spowodowanych wypadkami drogowymi;

-   wynikających z naruszenia dóbr osobistych;

-   z tytułu naruszenia praw autorskich;

-   wywołanych czynem niedozwolonym;

-   będących konsekwencją odpowiedzialności kontraktowej.ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016