Dłużnik Ci nie płaci?

Dochodzenie należności: 


W ramach procedury windykacji roszczeń adwokaci Izby Adwokackiej w Bydgoszczy zajmują się:

-   reprezentowaniem klientów na wszystkich etapach służących skutecznemu dochodzeniu ich wierzytelności;

-   sporządzaniem wezwań przedsądowych;

-   przygotowywaniem projektów pozwów o zapłatę;

-   formułowaniem wniosków egzekucyjnych;

-   reprezentowanie klientów przed wszystkimi sądami w postępowaniach cywilnych i gospodarczych;

-   reprezentowanie oraz doradztwo w ramach postępowania egzekucyjnego.

ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016