Prawo administracyjne

 W ramach swoich usług świadczymy doradztwo prawne oraz reprezentujemy przed wszelkimi instytucjami we wszelkich prawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. W ramach swej szerokiej działalności zajmujemy się:

- sporządzaniem opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego;

-  przygotowywaniem wniosków o wydanie koncesji i zezwoleń;

-  doradztwem w zakresie planowania inwestycji oraz wsparciem prawnym w czasie jej realizacji;

-  reprezentacją w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

-  przygotowywaniem i opiniowaniem projektów uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji publicznej.ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016