Masz sprawę karną?

Adwokaci naszej Izby świadczą pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez reprezentowanie przed sądami wszelkich instancji, w tym Sądem Najwyższym.


Świadczone przez nas wsparcie obejmuje:

-   doradztwo i reprezentację w sprawach o wykroczenia;

-   pomoc prawną we wszelkich sprawach karnych, w tym karnych gospodarczych, medycznych, czy też sprawach o wypadki komunikacyjne;

-   doradztwo oraz reprezentację w sprawach karnych skarbowych;

-   pomoc w postępowaniach dotyczących nieletnich sprawców czynów zabronionych;

-   reprezentację oraz doradztwo w sprawach karnych wykonawczych, w tym o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w karze, czy odroczenie wykonania kary.ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016