Nieruchomości

Adwokaci naszej Izby zapewniają pomoc prawna związaną z inwestycjami w nieruchomościach, ich obrotem i zarządzaniem. Potrafią dokonać analizy prawnej sytuacji nieruchomości oraz przeprowadzić wszelkiego rodzaju postępowania w tym przedmiocie.


W ramach wsparcia prawnego zapewniamy:

-   przygotowywanie projektów umów związanych z obrotem nieruchomościami;

-   reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych i sadowych związanych z nieruchomościami, w szczególności zniesieniem współwłasności, uzgodnieniem treści księgi wieczystej oraz rozliczeń związanych z nakładami na nieruchomościach;

-   przygotowanie projektów umów najmu czy dzierżawy;

-   udział i wsparcie w procesach inwestycyjnych;

-   reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, czy postępowań rozgraniczeniowych;

-   pomoc prawną w zakresie prawa lokalowego oraz ustawy o własności lokali;

-   doradztwo prawne w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016