Prawo rodzinne

Adwokaci naszej Izby świadczą pomoc prawną we wszelkich sprawach rodzinnych, a w szczególności:

-   w sprawach o rozwód i separację;

-   w sprawach alimentacyjnych, obejmujących zarówno alimenty na rzecz dzieci oraz współmałżonka;

-   w zakresie kształtowania władzy władzy rodzicielskiej, a mianowicie o ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;

-   w sprawach o uregulowanie oraz egzekucję kontaktów;;

-   w sprawach o ubezwłasnowolnienie;

-   a także we wszelkich sprawach majątkowych, w tym o podział majątku wspólnego, czy też ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami.ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016