Podatki

Adwokaci zajmują się także udzielaniem pomocy prawnej we wszystkich dziedzinach prawa podatkowego, w tym między innymi:

-   sporządzaniem opinii prawnych;

-   przygotowywaniem wniosków o indywidualną interpretację;

-   reprezentowaniem podatników w toczących się postępowaniach podatkowych, kontrolnych i sądowych i sądowoadministracyjnych;

- doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy oraz sposobu prowadzenia działalności gospodarczej bądź inwestycjiORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016