Sąd Dyscyplinarny

Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Bydgoszczy - adw. Wojciech Szweda

Zastępcy Prezesa Sądu Dyscyplinarnego:

 • adw. Magdalena Baturo-Wilk
 • adw. Barbara Brzuszkiewicz
 • adw. Dorota Drewienkowska
 • adw. Witold Drewienkowski
 • adw. Anna Gizińska
 • adw. Magdalena Kowal-Mindak
 • adw. Mirosław Krauze
 • adw. Piotr Kuczyński
 • adw. Grażyna Michalska
 • adw. Anna Osławska
 • adw. Monika Wiśniewska
 • adw. Agata Woźniak


Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016