Rzecznik Dyscyplinarny

Rzecznik dyscyplinarny ORA w Bydgoszczy – adw. Justyna Komowska

Zastępcy Rzecznika dycyplinarnego ORA w Bydgoszczy:

 - adw. Izabela Kosierb

 - adw. Agnieszka Pająk

 - adw. Jakub Szubski

 - adw. Natalia Tucholska

 - adw. Katarzyna ZemskaWydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016