Rzecznik Dyscyplinarny

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Bydgoszczy – adw. Justyna Komowska

Zastępcy Rzecznika Dycyplinarnego Izby Adwokackiej w Bydgoszczy:

 - adw. Karol Bryś

 - adw. Izabela Kosierb

 - adw. Agnieszka Pająk

 - adw. Natalia Tucholska

 - adw. Katarzyna ZemskaWydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016