Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy


adw.Justyna+Mazur


Dziekan: adw. Justyna Mazur

Wicedziekan: adw. Michał Bukowiński
Skarbnik: adw. Sławomir Maciejewski
Sekretarz: adw. Mariola Lehmann
Z-ca sekretarza: adw. Daniel Lakner

Członkowie Rady:

  • adw. Andrzej Biliński - Referat wizytacji
  • adw. Maciej Sokal - Referat skarg
  • adw. Grzegorz Hawryłkiewicz 
  • adw. Beata Lorkowska - Sprawy Integracji Środowiska
  • adw. Karolina Korkowska-Krokos - Odpowiedzialna za szkolenie zawodowe

ORA+BydgoszczWydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016