Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy


adw.Justyna+Mazur


Dziekan: adw. Michał Bukowiński

Wicedziekan: adw. Justyna Mazur

Wicedziekan: adw. Ewa Czerska
Skarbnik: adw. Agnieszka Pająk
Sekretarz: adw. Paweł Szatkowski
Z-ca sekretarza: adw. Mariola Wach

Członkowie Rady:

  • adw. Andrzej Biliński 
  • adw. Beata Lorkowska
  • adw. Sławomir Maciejewski

ORA+BydgoszczWydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016