O nas

 

adw.Justyna+Mazur

 

Dziekan: adw. Justyna Mazur

Wicedziekan: adw. Michał Bukowiński
Skarbnik: adw. Sławomir Maciejewski
Sekretarz: adw. Mariola Lehmann
Z-ca sekretarza: adw. Daniel Lakner

Członkowie Rady:

 • adw. Andrzej Biliński - Referat wizytacji
 • adw. Maciej Sokal - Referat skarg
 • adw. Grzegorz Hawryłkiewicz 
 • adw. Beata Lorkowska - Sprawy Integracji Środowiska
 • adw. Karolina Korkowska-Krokos - Odpowiedzialna za szkolenie zawodowe

ORA+Bydgoszcz

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Bydgoszczy – adw. Justyna Komowska

Zastępcy Rzecznika Dycyplinarnego Izby Adwokackiej w Bydgoszczy:

 - adw. Karol Bryś

 - adw. Izabela Kosierb

 - adw. Agnieszka Pająk

 - adw. Natalia Tucholska

 - adw. Katarzyna Zemska

Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Bydgoszczy - adw. Wojciech Szweda

Zastępcy Prezesa Sądu Dyscyplinarnego:

 • adw. Magdalena Baturo-Wilk
 • adw. Barbara Brzuszkiewicz
 • adw. Dorota Drewienkowska
 • adw. Witold Drewienkowski
 • adw. Anna Gizińska
 • adw. Magdalena Kowal-Mindak
 • adw. Mirosław Krauze
 • adw. Piotr Kuczyński
 • adw. Grażyna Michalska
 • adw. Anna Osławska
 • adw. Monika Wiśniewska
 • adw. Agata Woźniak


Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016