Aktualności

Reakcja Prezydium NRA na wypowiedź Bogdana Święczkowskiego

25.06.2021


Publikujemy reakcję Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na wypowiedź Bogdana Święczkowskiego, I Zastępcy Prokuratora Generalnego, w trakcie posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w nocy z 24/25 czerwca 2021 r.

 

 

Bogdan Święczkowski, I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy powiedział: „Bardzo prosiłbym państwa, abyście mnie nie obrażali, nazywając mnie adwokatem. Jestem prokuratorem. Rozumiem inne stwierdzenia, ale proszę nie nazywać mnie adwokatem”.

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło uchwałę, w której uznało wypowiedź Zastępcy Prokuratora Generalnego za niedopuszczalną.

 

Jest ona przejawem języka arogancji, lekceważenia, dzielenia i obrażania innych ludzi, w tym wykonujących zawód zaufania publicznego. Budzi sprzeciw i troskę, gdyż pokazuje w jaki sposób obecnie przedstawiciel Prokuratury Krajowej odnosi się do innych zawodów prawniczych. – czytamy w uchwale Prezydium NRA.

 

Prezydium NRA wskazuje na elementarny brak wiedzy na temat roli adwokatury i adwokatów w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, jak też roli, jaką adwokaci ogrywają dziś i odgrywali w historii Polski. Prezydium NRA przypomina, że zawód adwokata, podobnie jak m.in. zawód prokuratora czy sędziego, jest zawodem zaufania publicznego, funkcjonuje w oparciu o konstytucję, a podstawą zawodu adwokata i jego roli w demokratycznym państwie prawnym jest gwarancja prawa dla oskarżonego do korzystania z pomocy obrońcy.    

 

- Istotą zawodu adwokata jest przyczynianie się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz budowanie i umacnianie porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Budowanie wspólnoty. Prokurator Krajowy w demokratycznym państwie prawnym powinien to rozumieć oraz szanować. Każdego dnia adwokaci i aplikanci adwokaccy realizują swoje obowiązki w tym zakresie w sposób sumienny, zgodny z przepisami prawa, realizując oczekiwania i interesy obywateli, również te, które są lekceważone lub naruszane przez władze publiczne. Słowa użyte przez Prokuratora Krajowego są zatem obraźliwe nie tylko w stosunku do samych adwokatów, ale również do tych osób, które każdego dnia powierzają im swoje sprawy oraz problemy. – napisali adwokaci w uchwale.

 

- Bycie adwokatem jest powodem do dumy. Adwokaci i aplikanci adwokaccy realizują swoje obowiązki w sposób sumienny, dbając o prawa i wolności obywateli. Często stając w obronie tych wartości wobec władzy publicznej. Adwokaci i aplikanci adwokaccy są gwarancją należytego reprezentowania interesów obywateli. Słowa użyte przez Prokuratora Krajowego są niedopuszczalne i nieakceptowalne – dodał adwokat Przemysław Rosati, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Treść Uchwały Prezydium NRA z 25 czerwca 2021 r.  dostępna jest pod linkiem: 

https://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-uchwala-prezydium-nra-nr-762021-31204.pdf 

 

 

 

wstecz

Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016