Aktualności

"Prawa człowieka w Polsce" - konferencja [17.10.2018]

17.10.2018


W związku z 25. rocznicą ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zapraszamy na konferencję pn. "Prawa człowieka w Polsce". Wydarzenie odbędzie się w środę, 17 października o godz. 10.00. Organizatorami konferencji są Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy i Bydgoska Izba Adwokacka. Wstęp wolny! Zachęcamy do zapoznania się z programem.

 

 

 Konferencja

"Prawa człowieka w Polsce"  – perspektywa 25 lat ratyfikacji

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

 

 

 

 

17 października 2018 roku (środa),

aula Biblioteki Głównej UKW,
ul. Karola Szymanowskiego 3, wstęp wolny

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

9:00-10:00, Rejestracja uczestników

 

10:00-10:30, Otwarcie konferencji


Uroczyste otwarcie konferencji przez dziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
dr hab. Radosława Krajewskiego, prof. nadzw. UKW

 

Wystąpienie inauguracyjne zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Politycznych, dr hab. Artura Laski

 

Wystąpienie inauguracyjne dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, adwokat Justyny Mazur

 

Wystąpienie inauguracyjne dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych, mecenasa Michała Rościszewskiego

 

10:30-12:10, Obrady plenarne – moderator dr Joanna Markiewicz-Stanny

 


AULA A

 

10:30-10:50
prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz (Kolegium Jagiellońskie), Garść refleksji w 25-lecie przyjęcia przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw Człowieka


10:50-11:10
dr hab. Marta Szuniewicz-Stępień (AMW), Zobowiązania pozytywne państwa z art. 2 EKPCz w obliczu zagrożeń terrorystycznych w praktyce orzeczniczej sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka


11:10-11:30
dr Anna Podolska (UG), Rada Europy w zintegrowanej Europie. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość


11:30-11:50
mecenas Agata Bzyń (OIRP), Rola profesjonalnego pełnomocnika w urzeczywistnianiu standardów strasburskich - rozwiązania praktyczne


11.50-12.10
Dyskusja


12.10-12.30, Przerwa kawowa

 

12:30-14:10, Obrady plenarne – moderator dr hab. Marta Szuniewicz-Stępień

 


AULA A

 

12:30-12:50
dr Joanna Markiewicz-Stanny (UZ), Standardy strasburskie dotyczące detencji dzieci cudzoziemców - kilka uwag na tle orzeczenia ETPC w sprawie Bistieva i inni przeciwko Polsce


12:50-13:10
dr Rafał Mizerski (UWM), Mowa nienawiści w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - kontekst polski


13:10-13:30
dr Robert Tabaszewski (KUL), Ograniczenia praw przedsiębiorców z uwagi na interes klienta w prawie polskim w świetle standardów strasburskich


13:30-13:50
dr Marcin Jastrzębski (UKW), Preambuła Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako podstawa aksjologiczna orzecznictwa strasburskiego


13.50-14.10
Dyskusja

 

14.10-14.50, Przerwa obiadowa (Restauracja Uniwersytecka „U Niny”)

 

14:50-16:50, Obrady plenarne – moderator dr Marcin Jastrzębski

 


AULA A


14:50-15:10
dr Adam Jakuszewicz (UKW), „Znaczący uszczerbek” jako warunek dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka


15:10-15:30
dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka (UKW), Prawo do kontaktów z dzieckiem – między standardem haskim a standardem strasburskim – uwagi na tle spraw przeciwko Polsce


15:30-15:50
adwokat Łukasz Grochowski (Izba Adwokacka w Bydgoszczy), Prawo do kontaktu z adwokatem jako środek skutecznej gwarancji ochrony praw człowieka i obywatela w postępowaniu karnym

 

15:50-16:10
aplikant adwokacki Joanna Wawrzyniak-Zaczyńska (Izba Adwokacka w Bydgoszczy), Ochrona życia w świetle art. 2 EKPC, jej ograniczenia


16.10-16.30
dr Dagmara Jaroszewska-Choraś (UKW), Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Wielką Brytanię - wybrane zagadnienia


16:30-16:50
Dyskusja

 

16.50-17.10, Podsumowanie i zamknięcie konferencji

 

Organizatorzy: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy i Bydgoska Izba Adwokacka. 

 

wstecz

Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016