Rzecznik dyscyplinarny

Rzecznik dyscyplinarny ORA w Bydgoszczy – adw. Justyna Komowska

Zastępcy Rzecznika dycyplinarnego ORA w Bydgoszczy:Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016