Dla aplikantów


1. Składki na samorząd adwokacki należy wpłacać na konto:
11 1320 1117 2031 0347 2000 0010

 

2. Opłatę roczną za aplikację należy wpłacać na konto:

81 1320 1117 2031 0347 2000 0011Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016