Aktualności

Wpis na listę aplikantów adwokackich

28.10.2016

Termin składania wniosków o wpis na listę Aplikantów Adwokackich Kujawsko Pomorskiej Izby Adwokackiej w Bydgoszczy zamierzających rozpocząć aplikację w styczniu 2017 roku upływa w dniu 28 października 2016 roku.

Do wniosku o wpis na listę aplikantów należy dołączyć:

  • podpisany oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych;
  • aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem;
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (do pobrania z zakładki "Pliki do pobrania").

 

Jeżeli uzyskaliście Państwo zgodę adwokata na objęcie patronatem to do wniosku prosimy dołączyć stosowną promesę.


wstecz

Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016