Aktualności

OC Adwokata

16.12.2017


Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy informuje, że Naczelna Rada Adwokacka oraz STU Ergo Hestia S.A. podpisały umowę generalną w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2018-2021.

 

 

Nowa umowa gwarantuje:

 

·        Rozszerzenie dotychczasowego zakresu ubezpieczenia, m.in. poprzez objęcie jego zakresem tzw. szkód spółkowych oraz zmianę konstrukcji ubezpieczenia dodatkowego.

·        Obniżenie składek za dotychczasowe warianty sum ubezpieczenia (w dwóch najpopularniejszych wariantach obniżka wynosi 52% i 36%).

·        Propozycję nowych wariantów sum we wszystkich rodzajach ubezpieczeń ubezpieczenia (aż do 2 mln euro w ubezpieczeniu obowiązkowym, nowe sumy dla kancelarii, adwokatów wykonujących funkcje zlecone, aplikantów).

·        Usprawnienie procesu likwidacji szkód zewnętrznego likwidatora w postaci kancelarii adwokackiej.

·        Możliwość skorzystania przez adwokatów z usług brokera w procesie likwidacji szkody

 

Proponowane warianty ubezpieczenia:

Ważne: wszystkie sumy (z wyjątkiem 50.000 EUR) są objęte dodatkowym grupowym ubezpieczeniem OC adwokatów z sumą na jedno i wszystkie zdarzenia i każdego adwokata 250.000 EUR oraz łącznie dla wszystkich adwokatów 7.000.000 EUR. Ubezpieczenie dodatkowe obejmuje szkody zgłoszone w okresie ubezpieczenia oraz uchybienia popełnione w okresie ubezpieczenia.

 

 

WAŻNE: nowa oferta obejmuje automatyczne, nieodpłatne rozszerzenie w każdym wariancie ubezpieczenia, bez dodatkowych kosztów:

·        Odpowiedzialność cywilna adwokata pełniącego funkcję kuratora - na dodatkową sumę 25.000 zł.

·        Odpowiedzialność za każdego aplikanta adwokackiego działającego w imieniu adwokata za praktykantów i pracowników oraz inne osoby działające w imieniu adwokata.

·        Ubezpieczenie NNW - na dodatkową sumę 25.000 zł.

·        Rażące niedbalstwo adwokata.

·        Klauzula OC za działalność biurową – na dodatkową sumę 200.000 zł.

·        Klauzula OC pracodawcy - na dodatkową sumę 200.000 zł.

·        OC w życiu prywatnym - na dodatkową sumę 100.000 zł.

·        Klauzula zniszczenia, zaginięcia i utraty dokumentów - na dodatkową sumę 100.000 zł.

 

Więcej szczegółów

wstecz

Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016