Aktualności

Konferencja naukowa: Wolność człowieka - problemy filozoficzne i prawne

15.10.2016


Czy istnieje wolna wola? Jakie są światopoglądowe źródła i granice wolności człowieka? Jak chronić konstytucyjne wolności człowieka? Dlaczego gra Pokemon Go jest wyzwaniem dla prawników? Te i inne pytania stanowić będą przedmiot rozważań wybitnych polskich specjalistów, niekwestionowanych autorytetów w dziedzinie prawa i filozofii w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. "Wolność człowieka - problemy filozoficzne i prawne", organizowanej przez Związek Prawników Polskich oraz Izbę Adwokacką w Bydgoszczy.

Konferencja odbędzie się 15 października br. w Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. W dyskusji wezmą udział sędziowie: Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz eksperci z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystarczy wysłać zgłoszenie pod adres: konferencja@zpp.bydgoszcz.pl .

 

 

PROGRAM KONFERENCJI:

10.00, Otwarcie Konferencji 

 

10.10,  Wystąpienie prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 

 

I. Sesja filozoficzno-prawna (prowadzenie dr Dariusz Kala, sędzia Sądu Najwyższego)

Tak – dr Artur Szutta, Uniwersytet Gdański; Nie – dr Natasza Szutta, Uniwersytet Gdański

 

11.00, Prawne i pozaprawne ograniczenia wolności człowieka

prof. dr hab. Jerzy Zajadło - Prawne ograniczenia

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. Uniwersytetu Gdańskiego - Pozaprawne ograniczenia 

 

11.40, Światopoglądowe źródła i granice wolności człowieka:

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. Uniwersytetu Gdańskiego - Klauzula sumienia  

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy - Religia jako źródło wolności człowieka  

 

12.20-13.10 – dyskusja 

 

13.10-13.50 – przerwa kawowa 

 

II. Sesja dogmatyczno-prawna (prowadzenie Włodzimierz Hilla, sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy)

 

13.50, Wolność człowieka od prawa karnego (referent: prof. dr hab. Robert Zawłocki; koreferent: dr Dariusz Kala, sędzia Sądu Najwyższego)

 

14.30, Nowoczesne technologie a autonomia woli w prawie cywilnym: czy Pokémon Go otwiera nowe perspektywy? (referent: prof. dr hab. Fryderyk Zoll; koreferent: prof. dr hab. Piotr Machnikowski)

 

15.10, Ochrona konstytucyjnych wolności i praw człowieka w drodze bezpośredniego stosowania konstytucji 

(referent: dr Bohdan Zdziennicki, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku; koreferent: dr hab. Barbara Nita - Światłowska, prof. Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie)

 

15.40-16.30, dyskusja 

 

16.30,  Podsumowanie i zamknięcie konferencji – Włodzimierz Hilla, sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie zgłoszenia: konferencja@zpp.bydgoszcz.pl. 

Organizatorami wydarzenia są Związek Prawników Polskich z siedzibą w Bydgoszczy oraz Bydgoska Izba Adwokacka. 

wstecz

Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016