Aktualności

Dziekan ORA w Bydgoszczy powołana do Rady Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego [19.03.2019]

19.03.2019


We wtorek, 19 marca 2019 r., odbyło się spotkanie władz rektorskich  z nowo powołaną Radą Uczelni, a następnie jej pierwsze posiedzenie. Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny wręczył członkom Rady, wybranym przez Senat UKW, 29 stycznia 2019 r., akty powołania.

 

W skład skład Rady Uczelni weszli: 

 

Przewodnicząca:

Lucyna Kopińska - Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Bank Polski SA


Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

adw. Justyna Mazur - dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy
Elżbieta Rusielewicz - radna Rady Miasta Bydgoszczy


Członkowie ze wspólnoty uczelni:

dr Aldona Chlewicka-Mączyńska - dyrektor Biblioteki UKW
prof. dr hab. Roman Leppert - kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Instytutu Pedagogiki
prof. dr hab. Jacek Maciejewski - Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Wydziału Humanistycznego
Adrian Kaczorowski - przewodniczący Samorządu Studenckiego.

 

rada+uczelni+ukw

 

 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stawia przed członkami Rady Uczelni odpowiedzialne zadania. Do obowiązków członków tego gremium należeć będzie opiniowanie projektu strategii uczelni, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat, opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni. W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni opiniuje plan rzeczowo-finansowy, zatwierdza sprawozdanie z jego wykonania oraz zatwierdza sprawozdanie finansowe.

 

Kadencja pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zakończy się 31 grudnia 2020 r. 


Fot. A. Obiała (materiały prasowe UKW w Bydgoszczy)

wstecz

Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016