Aktualności

Bydgoscy adwokaci w obronie praworządności

28.08.2019


Wczoraj (27 sierpnia 2019 roku) w kawiarni Hanza Cafe w Toruniu odbyła się debata pt. "Prokurator-Sędzia-Adwokat. O zmianach w prawie karnym.". Do udziału w spotkaniu zaproszono: prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, sędziego Jakub Kościerzyński, adwokata Michała Bukowińskiego. Tematem dyskusji były ostatnie zmiany w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego.

 

Przegłosowana ostatnio nowelizacja kodeksu postępowania karnego według projektu Ministerstwa Sprawiedliwości budzi wiele kontrowersji i wątpliwości adwokatów, których prawa mogą zostać ograniczone.

Wśród zmian znajdują się takie zapisy jak: brak konieczności wymieniania lub odczytywania przez sąd na rozprawie wszystkich dokumentów zaliczonych do materiału dowodowego, możliwość prowadzenia przez sąd postępowania dowodowego pod nieobecność obrońcy (mimo wcześniejszego usprawiedliwienia), włącza się w to możliwość przesłuchiwania świadków. Nowelizacja zakłada istnienie możliwości skazania przez sąd drugiej instancji osoby, wobec której sąd pierwszej instancji warunkowo umorzył postępowanie. Według wielu ekspertów jest to zapis, który zaprzecza dwuinstancyjności polskich sądów.

 

Adwokaci bydoskiej Izby sprzeciwiają się naruszania niezależności sądów oraz praw adwokatów, dlatego postanowili konsekwentnie  działać w obronie praw obywateli, którzy zasługują na sprawiedliwe i prawe traktowanie przez władzę.

W związku z ostatnimi wydarzeniami oraz doniesieniami medialnymi w piątek 23 sierpnia 2019 roku zorganizowano manifestację pod Sądem Okręgowym w Bydgoszczy. Zebrani domagali się między innymi dymisji Ministra Sprawiedliwości oraz zaprzestania przez władzę nieuczciwych praktyk szerzenia nienawiści wobec sędziów.

 

W trakcie wydarzenia Dziekan ORA Bydgoszcz, adw. Justyna Mazur przeczytała podjętą 21 sierpnia 2019 roku uchwałę (treść uchwały dostępna pod linkiem: UCHWAŁA ORA BYDGOSZCZ). Jak podkreślał adw. Michał Bukowiński: „Hejt stał się metodą rządzących. Dla nas płyną stąd ważne wnioski: każdy z nas może stać się ofiarą nagonki rządzących. Broniąc sądów i sędziów, bronimy instrumentów służących ochronie naszych praw i wolności. Naszego bezpieczeństwa."

 

Dziękujemy wszystkim zebranym na demonstracji. Serdeczne podziękowania składamy także organizatorom wczorajszego spotkania w Toruniu i dziękujemy za zaproszenie.

 

Relacja z wczorajszego wydarzenia dostępna jest na profilu facebookowym "Obywatelski Toruń".

 

wstecz

Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016