Aktualności

Adam Bodnar kończy swoją funkcję jako RPO

15.07.2021


Dziś upływa ostatni dzień sprawowania funkcji rzecznika praw obywatelskich przez Adama Bodnara. Poniżej publikujemy podziękowania dla Profesora za jego wieloletnią służbę. 

 

 

Szanowny Panie Profesorze, 

 

dziękujemy za Pana służbę oraz bezkompromisową walkę o prawa i wolności obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, która niewątpliwie przypadła na bardzo trudny okres skutkujący m.in. upadkiem autorytetu Trybunału Konstytucyjnego oraz pozbawieniem niezależności wielu instytucji. Mimo licznych ataków o charakterze politycznym zdołał Pan bezstronnie i konsekwentnie działać na rzecz obywateli i ich praw zagwarantowanych przez Konstytucję RP.

 

Odnaleźliśmy w Panu sprzymierzeńca w walce w obronie  zasad demokratycznego państwa prawa. Cały czas mamy w pamięci  Pana wizytę w Bydgoszczy na nadzwyczajnym posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w 2017 r., w trakcie którego podjęliśmy uchwałę w przedmiocie zapewnienia realnych gwarancji praw osób zatrzymanych. Poświęcił też Pan swój czas na spotkanie z młodymi adwokatami, dla których jest Pan autorytetem. Ten gest oznaczał dla nas bardzo wiele.

 

Życzymy Panu dalszych sukcesów w działalności publicznej i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy

 
wstecz

Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016